Showing all 5 results

Filtračné materiály sa používajú v potravinárstve ( výroba vína, piva, ovocných štiav a.i. ), farmácii aj vo viacerých priemyselných odvetviach. Kremelina je prírodný materiál. Kremeliny sa vyrábajú z kremičitých schránok odumretých sladkovodných a lebo morských rozsievok ( diatomacei ), ktoré sedimentovali na dne jazier a morí pred miliónmi rokov. Základným parametrom kremeliny je jej prietočnosť. Vo všeobecnosti platí, čím jemnejšiu kremelinu na filtráciu použijeme tým ostrejšiu filtráciu docielime. Dodávame rôzne druhy kremelín a perlitov od výrobcov World Minerals ( Celite ) a LB Minerals ( ložiská vo Francúzsku, Španielsku alebo v Českej republiky).

Filtračné kremeliny, perlity a iné

Celulóza Greencel

21,00 

Filtračné kremeliny, perlity a iné

Kremelina F

30,00 40,00 

Filtračné kremeliny, perlity a iné

Kremelina Celite

3,00 58,50 
Call Now Button