Showing all 6 results

Použitie inokulantov na osivách prináša tieto výhody: lacný zdroj dusíka a fosforu, obohatenie pôd dusíkom pevne viazaným na pôdny komplex a zlepšenie mikrobiálnej činnosti pôdy, úsporu na dávkach priemyselných hnojív i pre následné plodiny, zvýšenie výnosov a kvality pestovaných produktov, ochranu životného prostredia. Všetky ponúkané inokulanty sú vhodné do systému ekologického poľnohospodárstva.

Call Now Button