Počet výsledkov na zobrazenie 5

Použitie inokulantov na osivách prináša tieto výhody: lacný zdroj dusíka a fosforu, obohatenie pôd dusíkom pevne viazaným na pôdny komplex a zlepšenie mikrobiálnej činnosti pôdy, úsporu na dávkach priemyselných hnojív i pre následné plodiny, zvýšenie výnosov a kvality pestovaných produktov, ochranu životného prostredia. Všetky ponúkané inokulanty sú vhodné do systému ekologického poľnohospodárstva.

Inokulanty

NITRAZON humi

20,76 32,28 

Inokulanty

Azotobag

26,40 

Inokulanty

Nitrazon

11,40