V predajni široký sortiment prípravkov na ochranu rastlín v malospotrebiteľskom balení na 5 -500 l + výber veľkospotrebiteľských balení, ďalšie na objednávku v sezóne do 3-7 dní.
FUNGICÍDY – prípravky proti hubovým chorobám
INSEKTICÍDY – prípravky proti živočíšnym škodcom
HERBICÍDY – prípravky proti nežiaducej vegetácii
OSTATNÉ – ( napr. zmáčadlá, enzymatické prípravky a.i. )

Call Now Button