Obchod pre vinárov, vinohradníkov a záhradkárov

+421 915 704 966
zavolajte nám

AQ 10 3 x 0,5 g


2,75 


SKU: 4503. Categories: , .

Detailný popis produktu

Biologický fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom na ochranu viniča proti múčnatke.

Účinný mikroorganizmus: spóry hyperparazitickej huby Ampelomyces quisqualis

Výhody použitia

 • unikátny mechanizmus účinku
 • prípravok obsahuje izolát huby prirodzene sa vyskytujúcej v prírode
 • vysoký účinok (90-95 %), porovnateľný s konvenčnými chemickými riešeniami
 • parazituje hýfy, konídiofóry a kleistotéciá
 • neškodný k užitočným organizmom
 • bezpečný pre ľudí a životné prostredie
 • použitie prípravku v závere vegetácie znižuje riziko rezíduí chemických prípravkov
 • redukuje riziko vyselektovania sa rezistentných kmeňov múčnatky viniča
 • predurčený ako súčasť antirezistentnej stratégie
 • účinný pri nízkych teplotách 12ºC (t.j. nižšie ako síra)
 • redukuje množstvo prezimujúcich kleistotécií
 • neovplyvňuje kvasné procesy

Pôsobenie prípravku

Prípravok AQ 10je biologický fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Hyperparazitická huba Ampelomyces quisqualis je špecifickým antagonistom proti múčnatkeviniča prirodzene sa vyskytujúca huba parazitujúca vo vnútri mycélia múčnatky viniča. Po navlhčení (re-hydratácii) spór prípravku AQ 10 tieto klíčia, prenikajú do vnútra mycéliamúčnatky viniča a parazitujú ho.

Termín aplikácie

Dávku 35 g/ha ( 0,35 g / 10 l vody ) aplikujte pri nižšom infekčnom tlaku, prípadne v počiatočných fázach rastu viniča, do obdobia kvitnutia viniča a pri kratších intervaloch medzi ošetreniami.

Dávku 50 g/ha ( 0,5 g / 10 l vody ) aplikujte pri silnom infekčnom tlaku múčnatky viniča a v čase intenzívneho vegetatívneho rastu viniča.

AQ 10 používajte minimálne v dvoch po sebe nasledujúcich aplikáciách v intervale 7-10 dní. Tieto aplikácie zabezpečia vytvorenie dostatočnej populácie hyperparazitickej huby Ampelomyces quisqualis na rastlinných pletivách, pre zabezpečenie dlhodobého a veľmi efektívneho účinku proti múčnatke viniča. AQ 10 sa môže aplikovať na viničniekoľkokrát, od rastovej fázy pučania, až po zber, max. však 12 aplikácií za sezónu. AQ 10 aplikujte od začiatku infekčného tlaku múčnatky viniča na strapcoch a listoch. Aplikáciu prípravku AQ 10 vykonávajte v skorých ranných hodinách alebo neskoro večer, keď je vzdušná vlhkosť a ovlhčenie listov najvyššie.

Povolený do Integrovanej produkcie a Ekologického poľnohospodárstva.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.01 kg

Máte otázky k produktu?

© copyright 2015 Agrokomp | vytvorili v plexcore.sk