Azotobag – univerzálny inokulant

Tento nový inokulant obsahuje 3 druhy baktérií vo vysokej koncentrácii:
Azotobacter spp. – fixuje vzdušný dusík do pôdy a pomáha rozkladu celulózy v rastlinných zvyškoch. Bacillus megatherium – rozpúšťa fosfor obsiahnutý v pôde do formy prístupnej pre rastlinu. Rhizobium spp.- žije s predchádzajúcimi v metabióze a podporuje rozvoj ďalších užitočných mikroorganizmov.
Využitie je možné pre všetky plodiny. Je vhodný aj na zlepšenie pôdnej aktivity pod trvalé porasty. Baktérie žijú voľne v pôde a nie sú  závislé na rastline. Viac info.