Obchod s vinohradníckymi a vinárskymi potrebami

Shop Custom Cart0 Phone

Veľkoobchod

Veľkoobchodný predaj sa týka najmä nasledovných skupín tovaru:

* filtračné materiály: paletové odbery filtračných dosiek a kremelín

– najmä pre väčších výrobcov nápojov a iné špecializované výroby s nárokmi na filtráciu

* vinohradnícke potreby: odber rôzneho tovaru zo sortimentu vinohradníckych potrieb

– pre záhradkárske predajne, drogérie a pod. – predajne, ktoré ponúkajú popri svojom sortimente aj vinárske a vinohradnícke potreby

* balenie korkových zátok pre veľkoobchody

* inokulanty

– pre väčších pestovateľov, predajcov osív a sadbového materiálu a ďalších dodávateľov prípravkov na výživu rastlín

– pre pestovateľov v ekologickom poľnohospodárstve