Obchod s vinohradníckymi a vinárskymi potrebami

Shop Custom Cart0 Phone

Použitie oxidu siričitého

Použitie oxidu siričitého – sírenie patrí medzi základné operácie pri výrobe vína. Aplikuje sa nielen do vína, ale aj na hrozno, do rmutu i do muštu. Okrem antioxidačného účinku viaže aj niektoré škodlivé zlúčeniny a chráni pred nežiadúcimi mikroorganizmami. K dispozícii je celý rad prípravkov umožňujúcich použitie podľa konkrétnych podmienok. Disiričitan draselný ( pyrosulfid draselný ) je biely prášok a používa sa s výhodou hlavne na hrozno, rmut a mušt ale aj do vína. Hydrogensiričitan draselný je tekutý prípravok do vína vhodný aj pre biovína. Kyselina siričitá je vlastne vodný roztok oxidu siričitého ( zväčša 4-6% ) Siričitan amónny je tiež tekutý prípravok a preto sa dobre dávkuje. Obsahuje dusík a teda dáva zároveň výživu pre kvasinky. Sírne knôty sú vhodné hlavne na sírenie prázdnych nádob