Obchod s vinohradníckymi a vinárskymi potrebami

Shop Custom Cart0 Phone

Uľahčite si skracovanie letorastov – snímanie

Tieto zelené práce sa vo vinohrade vykonávajú v čase keď končí intenzívny rast. Odborným vykonaním a správnym načasovaním ( júl- august ) nielen že podporíme kvalitu a množstvo aktuálnej úrody, ale vytvárame i predpoklady pre úrodu v budúcom roku. Túto dosť namáhavú prácu pri skracovaní horných letorastov si môžeme čiastočne urýchliť použitím dvojručných nožníc s predĺženým ostrím, ktoré sú pôvodne určené na úpravu živých plotov.