Príležitosť pre zefektívnenie ozeleňovania vinohradov

V súčasnej dobe vzrastá záujem o ozeleňovanie medziradí vinohradov. Najčastejší je jarný výsev, čo je príležitosť pre efektívne použitie inokulantov, ktoré zintenzívňujú mikrobiologické procesy v pôde a tým zlepšujú jej celkovú úrodnosť. Tieto ekologické preparáty okrem úspory priemyselných hnojív urýchľujú rozklad rastlinných zvyškov, pre koreňový systém rastlín sprístupňujú vzdušný dusík a tiež v pôde viazaný fosfor. Podporujú rozvoj ostatných užitočných baktérií. Pri použití napr. Azotobagu nezáleží na zložení ozeleňovacích zmesí, pretože tento prípravok pôsobí univerzálne. V ponuke zmes Rebenfit.