Obchod s vinohradníckymi a vinárskymi potrebami

Shop Custom Cart0 Phone

Príležitosť pre zefektívnenie ozeleňovania vinohradov

V súčasnej dobe vzrastá záujem o ozeleňovanie medziradí vinohradov. Je to opatrenie, ktoré chráni pôdu pred eróziou a vymývaním živín. Pre vinice je zároveň zdrojom výživných látok, najmä dusíka. Bez ohľadu na zvolený systém ozelenenia – jarné, zimné, dlhodobé či krátkodobé, celoplošné alebo každý druhý rad – efektivitu tohto opatrenia môže podstatne zvýšiť použitie inokulantov. Tieto ekologické prípravky okrem významnej úspory priemyselných hnojív urýchľujú rozklad rastlinných zvyškov, zlepšujú mikrobiologické procesy v pôde a tým zlepšujú jej celkovú úrodnosť. Tieto ekologické preparáty sprístupňujú vzdušný dusík pre koreňový systém rastlín a tiež v pôde viazaný fosfor. Podporujú rozvoj ostatných užitočných baktérií. Pri použití napr. Azotobagu nezáleží na zložení ozeleňovacích zmesí, pretože tento prípravok pôsobí univerzálne.