Obchod s vinohradníckymi a vinárskymi potrebami

Shop Custom Cart0 Phone
Filtračné dosky HOBRAFILT (200x200mm – 20kusové balenie).

8,80 10,40 

8,80 10,40 

Výber možností

Filtračné dosky HOBRAFILT (200x200mm – 20kusové balenie).

8,80 10,40 

Katalógové číslo: - Kategória:
Zdieľať produkt

Popis

Produkt je možné objednať iba v baleniach po 20 ks. Pri odberoch nad 400 ks poskytujeme zľavy, pri paletových odberoch ďalšie.

Hĺbkové filtračné dosky HOBRAFILT N sú vyrábané z vysokoakostných surovín. Sú vyrobené zo zdravotne nezávadnej zušľachtenej buničiny a akostnej kremeliny, bez použitia azbestových vlákien. Výborné filtračné účinky voči záporne nabitým čiastočkám kalov, koloidných častíc, mikroorganizmov, vírusov a pyrogénov suspendovaných v filtrovanej kvapaline, sú docielené zmenou prirodzeného záporného elektrokinetického náboja filtračnej buničiny a kremeliny na kladný tzv. Zeta-potenciál. Miesto jednoduchej mechanickej filtrácie, pri ktorej sa oddeľujú iba čiastočky väčšie ako odpovedá veľkosti pórov filtračného média, prebieha v tomto prípade výkonná elektrokinetická adsorbcia, pri ktorej sú opačne nabité častice filtrovanej kvapaliny svojim nábojom pevne zachytávané v celej vrstve filtračnej dosky, nesúcej kladný náboj.Bezazbestové FD zaručujú neutrálne správanie sa k filtrovaným kvapalinám,trvalú selektivitu pri max. filtračnom výkone, spoľahlivý filtračný účinok, zdravotnú nezávadnosť filtrovaných nápojov.

Základné zásady správneho používania filtračných dosiek.

Výber vhodného druhu filtračnej dosky

Stupeň čistenia Úloha odstrániť Druh FD Nominálna zádržnosť Množstvo l/m2/hod Max. rozdiel tlakov
Predfiltrácia čistiaca Hrubé kaly S 60 N

S 40 N

S 30 N

6 µm

5 µm

4 µm

 

1000

 

3 bary

Čistiaca/ číriaca filtrácia Kvasinky, jemné kaly S 20 N

S 15 N

3 µm

2 µm

800 2 bary
Jemná leštiaca filtrácia Kvasinky, baktérie S 10N 0,8 µm 500 2 bary
Zárodky redukujúca filtrácia Redukcie zárodkov kvasiniek a baktérii ST 7 N 0,4 µm 350-400 1,2 baru
Mikrobiologicky účinná filtrácia Mikroorganizmy + ochrana membránovej sviečky ST 5 N

ST3 N

0,3 µm

0,2 µm

300 1,2 baru

 

Zakladanie dosiek

Filtračné dosky majú hrubú vstupnú stranu a jemnú výstupnú stranu /obsahuje logo firmy, druh filtračnej dosky a šaržu/. Prosíme, dbajte na starostlivé prevedenie práce a nepoužívajte žiadne poničené alebo polámané dosky.

Zavodnenie filtračných dosiek

Filtračný aparát je len ľahko pritlačený a pomalým otváraním vstupného ventilu naplnený pitnou vodou. Pritom by mal byť obmedzený odtok z filtra, aby vznikol tlak okolo 20 kPa (0,2 bar). 5 minút napúšťať tak, aby sa voda dostala na všetky strany elementu a aby boli dosky priebežne dobre namočené. Napúšťanie je teraz prerušené a filtračné dosky sú pritlačené plnou silou.Preplachovanie filtračných dosiek Malo by trvať zhruba 10 až 15 minút, v smere filtrácie a s rovnakým výkonom (l/m2/h) ako nasledujúca výkonná filtrácia produktu. Preplachovanie má trvať tak dlho, pokiaľ cez filter nebude pretekať číra voda bez príchuti.

Filtračné podmienky:
pomalý rozjazd
stály, rovnomerný prietok
žiadne prudké zmeny filtračnej rýchlosti
dodržiavanie doporučených výkonov (l/m2/h) a maximálne prípustného tlakového rozdielu (viď návody v našich prospektoch)
vyvarovať sa tlakových nárazov pri nečinnosti plničov (spätné vedenie filtrátu pred iné čerpadlo.) Pokiaľ možno neprerušujte filtráciu
nedopustiť prisávanie vzduchu

Sterilizácia
Sterilizácia filtračného aparátu sa prevádza v smere filtrácie. Najistejšia je sterilizácia horúcou vodou 85 – 90°C. Horúca voda je pre dosky, filtre, armatúry a tesnenia šetrnejšia ako horúca para. Pri sterilizácii parou je vhodný spodný tlak 60 kPa (0,6 bar) a teplota 112°C. Pred sterilizáciou parou musia byť dosky namočené vo vode.

Regenerácia filtračných dosiek

Spätný preplach je spôsob ako predĺžiť životnosť dosky a zvýšiť tak celkové prefiltrované množstvo. K tomuto kroku je nutné pristúpiť ešte pred absolútnym naplnením zadržovacej kapacity dosky – teda pred zvýšením tlaku na maximálnu hodnotu pre používanú dosku.

Proces regenerácie je nasledovný:

  1. Filter ľahko povolíme a preplachujeme proti smeru filtrácie 5 -10 minút studenou vodou. vodu nerecyklujeme !
  2. Nasleduje protismerný preplach teplou vodou 40-50°C po dobu 5 – 15 min. teplota by nemala prekročiť 50°C.
  3. Ak chcete vymyť aj červené farbivo je treba zvýšiť teplotu na 80°C na 5 – 10 min. Tieto dosky je potom možné použiť na ružové vína.
  4. Schladenie celej sústavy na pôvodnú teplotu studenou vodou, už v smere filtrácie a opätovné stiahnutie filtra.

Ideálny spätný tlak je min 0,5 bar ( MPa ), max. podľa najvyššieho doporučeného tlakového rozdielu pri filtrácii. Používa sa vždy čistá pitná voda. pri sterilných filtračných doskách ( ST ) sa regenerácia nedoporučuje.

Ďalšie informácie

Hmotnosť - kg

Otázka k produktu

Filtrácia vína vysokoprietočná predfiltračná S80N, S60N, S40N
       Filtračné dosky HOBRAFILT (200x200mm - 20kusové balenie). čistiaca filtrácia S30N, S20N
jemná leštiaca filtrácia S15N, S10N
mikrobiologicky účinná filtrácia ST7N, ST5N, ST3N
Filtrácia piva naplavovacia dosková DZ 170
          Filtračné dosky HOBRAFILT (200x200mm - 20kusové balenie). vysokoprietočná predfiltračná S100N, S80N, S60N, S40N
čistiaca S30N, S20N
jemná S15N, S10N
mikrobiologicky účinná ST7N, ST5N, ST3N
Filtrácia alko a vysokoprietočná predfiltračná S100N, S80N, S60N, S40N
nealko nápojov čistiaca S30N, S20N
         Filtračné dosky HOBRAFILT (200x200mm - 20kusové balenie). jemná leštiaca S15N, S10N
mikrobiologicky účinná ST7N, ST5N, ST3N
Filtrácia vo farmáci vysokoprietočná predfiltračná S100N, S80N, S60N, S40N
čistiaca S30N, S20N
          Filtračné dosky HOBRAFILT (200x200mm - 20kusové balenie). jemná leštiaca S15N, S10N
mikrobiologicky účinná ST7N, ST5N, ST3N
Filtrácia v kozmetike vysokoprietočná predfiltračná S100N, S80N, S60N, S40N
a chémii čistiaca S30N, S20N
          Filtračné dosky HOBRAFILT (200x200mm - 20kusové balenie). jemná leštiaca S15N, S10N
mikrobiologicky účinná ST7N, ST5N, ST3N