Obchod s vinohradníckymi a vinárskymi potrebami

Shop Custom Cart0 Phone
Filtračné dosky HOBRAFILT (400x400mm, Cena je za 1 ks).

1,45 1,80 

1,45 1,80 

Výber možností

Filtračné dosky HOBRAFILT (400x400mm, Cena je za 1 ks).

1,45 1,80 

Katalógové číslo: - Kategória:
Zdieľať produkt

Popis

Produkt sa bežne predáva v baleniach po 25ks (zadajte množstvo po 25), ale je možné objednať individuálne. Uvedená cena je za 1 kus. Pri odbere viac ako 200 ks poskytujeme zľavy, pri paletových odberoch  ďalšie.

Hĺbkové filtračné dosky HOBRAFILT N sú vyrábané z vysokoakostných surovín. Sú vyrobené zo zdravotne nezávadnej zušľachtenej buničiny a akostnej kremeliny, bez použitia azbestových vlákien. Výborné filtračné účinky voči záporne nabitým čiastočkám kalov, koloidných častíc, mikroorganizmov, vírusov a pyrogénov suspendovaných v filtrovanej kvapaline, sú docielené zmenou prirodzeného záporného elektrokinetického náboja filtračnej buničiny a kremeliny na kladný tzv. Zeta-potenciál. Miesto jednoduchej mechanickej filtrácie, pri ktorej sa oddeľujú iba čiastočky väčšie ako odpovedá veľkosti pórov filtračného média, prebieha v tomto prípade výkonná elektrokinetická adsorbcia, pri ktorej sú opačne nabité častice filtrovanej kvapaliny svojim nábojom pevne zachytávané v celej vrstve filtračnej dosky, nesúcej kladný náboj.Bezazbestové FD zaručujú neutrálne správanie sa k filtrovaným kvapalinám,trvalú selektivitu pri max. filtračnom výkone, spoľahlivý filtračný účinok, zdravotnú nezávadnosť filtrovaných nápojov.

Základné zásady správneho používania filtračných dosiek:

Výber vhodného druhu filtračnej dosky

Stupeň čistenia Úloha odstrániť Druh FD Nominálna zádržnosť Množstvo l/m2/hod Max. rozdiel tlakov
Predfiltrácia čistiaca Hrubé kaly S 60 N

S 40 N

S 30 N

6 µm

5 µm

4 µm

 

1000

 

3 bary

Čistiaca/ číriaca filtrácia Kvasinky, jemné kaly S 20 N

S 15 N

3 µm

2 µm

800 2 bary
Jemná leštiaca filtrácia Kvasinky, baktérie S 10N 0,8 µm 500 2 bary
Zárodky redukujúca filtrácia Redukcie zárodkov kvasiniek a baktérii ST 7 N 0,4 µm 350-400 1,2 baru
Mikrobiologicky účinná filtrácia Mikroorganizmy + ochrana membránovej sviečky ST 5 N

ST3 N

0,3 µm

0,2 µm

300 1,2 baru

 

Zakladanie dosiek

Filtračné dosky majú hrubú vstupnú stranu a jemnú výstupnú stranu /obsahuje logo firmy, druh filtračnej dosky a šaržu/. Prosíme, dbajte na starostlivé prevedenie práce a nepoužívajte žiadne poničené alebo polámané dosky.

Zavodnenie filtračných dosiek

Filtračný aparát je len ľahko pritlačený a pomalým otváraním vstupného ventilu naplnený pitnou vodou. Pritom by mal byť obmedzený odtok z filtra, aby vznikol tlak okolo 20 kPa (0,2 bar). 5 minút napúšťať tak, aby sa voda dostala na všetky strany elementu a aby boli dosky priebežne dobre namočené. Napúšťanie je teraz prerušené a filtračné dosky sú pritlačené plnou silou.Preplachovanie filtračných dosiek Malo by trvať zhruba 10 až 15 minút, v smere filtrácie a s rovnakým výkonom (l/m2/h) ako nasledujúca výkonná filtrácia produktu. Preplachovanie má trvať tak dlho, pokiaľ cez filter nebude pretekať číra voda bez príchuti.

Filtračné podmienky:
pomalý rozjazd
stály, rovnomerný prietok
žiadne prudké zmeny filtračnej rýchlosti
dodržiavanie doporučených výkonov (l/m2/h) a maximálne prípustného tlakového rozdielu (viď návody v našich prospektoch)
vyvarovať sa tlakových nárazov pri nečinnosti plničov (spätné vedenie filtrátu pred iné čerpadlo.) Pokiaľ možno neprerušujte filtráciu
nedopustiť prisávanie vzduchu

Sterilizácia
Sterilizácia filtračného aparátu sa prevádza v smere filtrácie. Najistejšia je sterilizácia horúcou vodou 85 – 90oC. Horúca voda je pre dosky, filtre, armatúry a tesnenia šetrnejšia ako horúca para. Pri sterilizácii parou je vhodný spodný tlak 60 kPa (0,6 bar) a teplota 112oC. Pred sterilizáciou parou musia byť dosky namočené vo vode.

Regenerácia filtračných dosiek

Spätný preplach je spôsob ako predĺžiť životnosť dosky a zvýšiť tak celkové prefiltrované množstvo. K tomuto kroku je nutné pristúpiť ešte pred absolútnym naplnením zadržovacej kapacity dosky – teda pred zvýšením tlaku na maximálnu hodnotu pre používanú dosku.

Proces regenerácie je nasledovný:

  1. Filter ľahko povolíme a preplachujeme proti smeru filtrácie 5 -10 minút studenou vodou. vodu nereciklujeme !
  2. Nasleduje protismerný preplach teplou vodou 40-50°C po dobu 5 – 15 min. teplota by nemala prekročiť 50°C.
  3. Ak chcete vymyť aj červené farbivo je treba zvýšiť teplotu na 80°C na 5 – 10 min. Tieto dosky je potom možné použiť na ružové vína.
  4. Schladenie celej sústavy na pôvodnú teplotu studenou vodou, už v smere filtrácie a opätovné stiahnutie filtra.

Ideálny spätný tlak je min 0,5 bar ( MPa ), max. podľa najvyššieho doporučeného tlakového rozdielu pri filtrácii. Používa sa vždy čistá pitná voda. pri sterilných filtračných doskách ( ST ) sa regenerácia nedoporučuje.

Ďalšie informácie

Hmotnosť - kg

Otázka k produktu

Filtrácia vína vysokoprietočná predfiltračná S80N, S60N, S40N
       Filtračné dosky HOBRAFILT (400x400mm, Cena je za 1 ks). čistiaca filtrácia S30N, S20N
jemná leštiaca filtrácia S15N, S10N
mikrobiologicky účinná filtrácia ST7N, ST5N, ST3N
Filtrácia piva naplavovacia dosková DZ 170
          Filtračné dosky HOBRAFILT (400x400mm, Cena je za 1 ks). vysokoprietočná predfiltračná S100N, S80N, S60N, S40N
čistiaca S30N, S20N
jemná S15N, S10N
mikrobiologicky účinná ST7N, ST5N, ST3N
Filtrácia alko a vysokoprietočná predfiltračná S100N, S80N, S60N, S40N
nealko nápojov čistiaca S30N, S20N
         Filtračné dosky HOBRAFILT (400x400mm, Cena je za 1 ks). jemná leštiaca S15N, S10N
mikrobiologicky účinná ST7N, ST5N, ST3N
Filtrácia vo farmáci vysokoprietočná predfiltračná S100N, S80N, S60N, S40N
čistiaca S30N, S20N
          Filtračné dosky HOBRAFILT (400x400mm, Cena je za 1 ks). jemná leštiaca S15N, S10N
mikrobiologicky účinná ST7N, ST5N, ST3N
Filtrácia v kozmetike vysokoprietočná predfiltračná S100N, S80N, S60N, S40N
a chémii čistiaca S30N, S20N
          Filtračné dosky HOBRAFILT (400x400mm, Cena je za 1 ks). jemná leštiaca S15N, S10N
mikrobiologicky účinná ST7N, ST5N, ST3N